Team

Vol energie en enthousiasme werkt het team van Instituut KCB aan het versterken van houding en gedrag bij ambtenaren en overheden. Van proceduregericht naar oplossingsgericht. In alles wat we doen streeft ons team naar het leggen van verbindingen: tussen mensen en processen, tussen organisaties onderling, tussen theorie en praktijk en vooral tussen overheid en burger.

Het team van trainers en coaches van Instituut KCB is gespecialiseerd in communicatie, samenwerking en conflicthantering bij bestuursorganen in diverse fases, bij verschillende soorten procedures en afdelingen.

Al onze trainers en coaches hebben een achtergrond als ambtenaar en dit maakt dat wij zelf de praktijk van onze deelnemers van binnenuit kennen.

Het team van Instituut KCB werkt sinds 2007 als adviseur, trainer en coach van ambtenaren. Instituut KCB is een toonaangevend trainingsbureau op het gebied van de informele aanpak en werkt voor meer dan 120 bestuursorganen in het hele land.

Het team van Instituut KCB bestaat uit een groep van 20 ervaren trainers en wij werken met de volgende leadtrainers en coaches:

Caroline Koetsenruijter

Wil je leren hoe je uit een conflict komt? Heb jij last van conflicten en weet je niet hoe hiermee om te gaan?
Met professionele training en onafhankelijke begeleiding werken we daar naar toe!

‘Ik help ambtenaren, leidinggevenden en bestuurders om vanuit hun eigen visie, kennis en kunde conflicten met externen en internen te voorkomen en op te lossen. Dit doe ik door te observeren, analyseren, luisteren en mee te denken welke houding en gedrag effectief is bij diverse lastige situaties. Ik ben communicatie- en conflicthanteringstrainer, coach en MfN mediator. Mijn motto is: ‘Conflicten horen bij het leven, het oplossen ervan ook.’

André Stuut

‘Ik help medewerkers binnen de overheid en onderwijsinstellingen in hun eigen kracht te komen om effectief te communiceren. Dit doe ik door de persoonlijke benadering centraal te stellen en van daaruit de mogelijkheden en oplossingsrichtingen te verkennen.

Dit versterkt de persoonlijke groei en ontwikkeling van de medewerkers. Ik ben communicatie- en conflicthanteringstrainer, gespreksbegeleider en coach.’

Dennis de Getrouwe

‘Ik ondersteun en leer leidinggevende en niet-leidinggevende professionals om middels zelfzorg zelfredzaam te zijn binnen de normen en doelstellingen van de organisatie. Dit doe ik door aandacht te besteden aan persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat de professional vanuit zijn of haar eigen kracht betekenisvol kan zijn voor zichzelf, collega en de klant. Dit resulteert in geïnspireerde professionals die in staat zijn om effectief te communiceren en gezamenlijk de zorg dragen voor een prettige werkomgeving. Ik ben zelfzorg expert, gedragstrainer, NLP-coach en adviseur.’

Joke Damen

“Ik vind het belangrijk dat er oog is voor de menselijke factor bij organisatieveranderingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het invoeren van de “informele aanpak”, PCMO of het actief toepassen van (burger-)participatie bij projecten. Ik help management en medewerkers met de vraag: “Hoe doe ik dit en wat betekent dit voor mij?”.

Mensen en organisaties meenemen in deze beweging, voorbereiden op veranderende rollen en optimaal in hun positie zetten, daar ligt mijn talent en dat geeft passie in mijn werk. Alleen als je dicht bij jezelf kunt blijven wordt contact namelijk ook echt als prettig contact ervaren, dit berust namelijk op wederkerigheid. Ik ben communicatie- en conflicthanteringstrainer, coach en conflictbemiddelaar.’

Regilio Lingen

‘Ik maak jou graag bewust van het effect van jouw communicatie en gedrag. Met mijn jarenlange ervaring in communicatie -en agressietrainingen ben ik zeer goed in staat om een zeer realistisch en krachtig spel neer te zetten en jou te voorzien van sterke feedback. Mijn kracht zit in het contact maken met de cursisten en het creëren van een veilige sfeer. Hierdoor voel je je snel uitgenodigd om middels simulaties op onderzoek uit te gaan. Het resultaat hiervan is een groter bewustzijn, persoonlijke groei en effectievere communicatie. Ik ben trainer met als specialisatie omgaan met agressie en trainingsacteur.’

 Sanne Marx

‘Ik kom in beeld als bezwaarbehandelaars na een training “Bezwaarbehandeling: Best of Prettig Contact” nog koudwatervrees hebben. Als ervaren informele aanpakker draai ik tijdens de omschakeling tijdelijk mee in het team. Ik bel bij de ontvangst van een bezwaarschrift en bied een informeel overleg aan. Het team geef ik daarbij de kans om mee te kijken. Omdat ik op de werkvloer meedraai, kan ik met de bezwaarbehandelaars sparren over de concrete bezwaarschriften waarmee zij op dat moment te maken hebben. Ik ben een enthousiaste, ervaren informele aanpakker, vliegwiel om de informele aanpak op gang te brengen, bezwaarprocesverbeteraar en jurist.’

 Yvette Nass

‘Ik begeleid, train en adviseer ambtenaren, zowel individueel als in teamverband in het effectief omgaan met conflictsituaties met burgers of collega’s onderling. Dit doe ik met een brede kennis en ervaring met de “informele aanpak”, mediation en klachtbehandeling. Hierdoor worden conflicten voorkomen en opgelost. Dit levert voor burgers, ambtenaren en bestuursorganen op dat de onderlinge communicatie en samenwerking aantoonbaar verbetert. Ik ben communicatie- en conflicthanteringstrainer, conflictbemiddelaar en jurist.’

Behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact met ons op:

Instituut KCB

Plantsoen 9
2311 KE Leiden

06-45604545
071-8877990

Info@instituut-kcb.nl

10 + 13 =