Team

Caroline Koetsenruijter

‘Wil je graag helemaal bijgepraat worden over de-escalatie en conflicten? Wil je leren hoe een conflict ontstaat en hoe je eruit komt? Ik ben up-to-date, deel graag inzichten en tools waar je verder mee komt en ik inspireer je hoe je tot oplossingen komt in taaie kwesties. Bij conflicthantering gaat niet alles goed en is het zeker niet altijd makkelijk. De verhalen die ik vertel zijn ruw, scherp en niets verhullend. Dit doe ik om aandacht te krijgen voor conflicten, herkenning los te maken en erkenning te creëren voor de benodigde visie en aanpak.

Ik help ambtenaren, leidinggevenden en bestuurders maar ook rechters en advocaten om hun eigen visie, kennis en kunde te ontwikkelen rondom conflicten. Dit doe ik door te observeren, te analyseren en mee te denken welke houding en gedrag effectief is bij diverse lastige situaties. Ik ben spreker, trainer en auteur. Mijn motto is: conflicten horen bij het leven, het oplossen ervan ook.’

André Stuut

‘Ik help medewerkers binnen de overheid en onderwijsinstellingen in hun eigen kracht te komen om effectief te communiceren. Dit doe ik door de persoonlijke benadering centraal te stellen en van daaruit de mogelijkheden en oplossingsrichtingen te verkennen.

Dit versterkt de persoonlijke groei en ontwikkeling van de medewerkers. Ik ben communicatie- en conflicthanteringstrainer, gespreksbegeleider en coach.’

Dennis de Getrouwe

‘Ik ondersteun en leer leidinggevende en niet-leidinggevende professionals om middels zelfzorg zelfredzaam te zijn binnen de normen en doelstellingen van de organisatie. Dit doe ik door aandacht te besteden aan persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat de professional vanuit zijn of haar eigen kracht betekenisvol kan zijn voor zichzelf, collega en de klant. Dit resulteert in geïnspireerde professionals die in staat zijn om effectief te communiceren en gezamenlijk de zorg dragen voor een prettige werkomgeving. Ik ben zelfzorg expert, gedragstrainer, NLP-coach en adviseur.’

Jacobien Kleve

Jacobien’s roots liggen in het sociaal domein.  Mensen die vast lopen in het leven verder helpen is haar drive en passie. Inmiddels brengt ze een hele toolkit vol tips en adviezen mee naar de trainingen. Met ervaringen in verschillende rollen bij de overheid weet ze uit de praktijk hoe belangrijk goede dienstverlening is. Ook hoe deze dienstverlening door allerlei oorzaken onder druk kan komen te staan en ook escalatie kan meebrengen. Het is dan belangrijk om keuzes te maken die jouw veiligheid garanderen en waarmee je jouw bijdrage levert aan een oplossing. Dat draagt bij aan jouw werkplezier! En daar wil ze jou graag bij helpen. Een van de belangrijkste methoden is het werken met mediation-vaardigheden omdat je hiermee de eigen oplossingskracht van mensen optimaal aanspreekt. Jacobien is meer dan 10 jaar werkzaam als mediator voor overheid en in arbeidszaken. Daarnaast verzorgt ze trainingen in effectieve gespreksvoering en helpt ze teams in hun ontwikkeling.

Jacobien

Jo-Anne Damen

“Ik vind het belangrijk dat er oog is voor de menselijke factor bij organisatieveranderingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het invoeren van de “informele aanpak”, PCMO of het actief toepassen van (burger-)participatie bij projecten. Ik help management en medewerkers met de vraag: “Hoe doe ik dit en wat betekent dit voor mij?”.

Mensen en organisaties meenemen in deze beweging, voorbereiden op veranderende rollen en optimaal in hun positie zetten, daar ligt mijn talent en dat geeft passie in mijn werk. Alleen als je dicht bij jezelf kunt blijven wordt contact namelijk ook echt als prettig contact ervaren, dit berust namelijk op wederkerigheid. Ik ben communicatie- en conflicthanteringstrainer, coach en conflictbemiddelaar.’

 Sanne Marx

‘Ik kom in beeld als bezwaarbehandelaars na een training “Bezwaarbehandeling: Best of Prettig Contact” nog koudwatervrees hebben. Als ervaren informele aanpakker draai ik tijdens de omschakeling tijdelijk mee in het team. Ik bel bij de ontvangst van een bezwaarschrift en bied een informeel overleg aan. Het team geef ik daarbij de kans om mee te kijken. Omdat ik op de werkvloer meedraai, kan ik met de bezwaarbehandelaars sparren over de concrete bezwaarschriften waarmee zij op dat moment te maken hebben. Ik ben een enthousiaste, ervaren informele aanpakker, vliegwiel om de informele aanpak op gang te brengen, bezwaarprocesverbeteraar en jurist.’

Expertisecentrum Sociale Veiligheid

Expertisecentrum Sociale Veiligheid

‘Jezelf fysiek en mentaal veilig voelen is voor eenieder van belang. Deze veiligheid is niet vanzelfsprekend en staat doorlopend onder druk.

Dit vraagt om reflectie van eigen handelen, zicht op kwaliteiten en de bereidheid om te (leren) mentaliseren. Het Expertisecentrum Sociale Veiligheid vind het van groot belang om ‘je eigen rugzak op orde te hebben’. Want dan kan je goed aansluiten bij de ander. Dat wij als trainer & coach veel werkervaring hebben met (bijzonder) gedrag maakt ons uniek. Denk hierbij aan: depressie, trauma, onzekerheid, agressie, verwarrend en onbegrepen gedrag en complexe psychiatrische stoornissen.

Deze werkervaring hebben wij opgedaan bij de GGZ , forensische – en verslavingszorg. Ook bij reclassering, jeugdzorg, crisisopvang en in het onderwijs. Hierdoor kunnen wij goed aansluiten bij de praktijk van onze opdrachtgevers en zijn wij in staat om vanuit vertrouwen de verdieping te pakken.

Behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact met ons op:

Instituut KCB

Postbus 11282
2301 EG Leiden

06-45604545

Info@instituut-kcb.nl

14 + 10 =