Aanbod

Wat heeft Instituut KCB te bieden?

Instituut KCB blijft digitaal trainen omdat het werkt. Deelnemers ervaren minder drempels om veel te oefenen, het is tijdsefficiënt, evaluaties zijn hoger en het is maatschappelijk verantwoord. Niet met zijn allen reizen naar een centrale plek maar deelnemers vanuit huis of op het werk verwelkomen in de digitale lesomgeving. Als het niet anders kan trainen we in een fysieke omgeving.

Instituut KCB werkt voor alle soorten bestuursorganen en in alle overheidsdomeinen maar ook in de rechtspraak, zorg en onderwijsinstellingen. Wij zijn altijd up-to-date, delen inzichten en tools en inspireren professionals om zelf tot oplossingen te komen in taaie kwesties.

Instituut KCB

Postbus 11282
2301 EG Leiden

06-45604545
info@instituut-kcb.nl

Onze trainingen zijn geschikt voor iedereen die regelmatig met conflicten te maken heeft. Word jij ook conflictexpert?

Bij ons is elke training op maat, afwisselend en uitdagend. Soms ook confronterend. Dit geldt in het bijzonder voor de begeleiding van leidinggevenden van teams die vastgelopen zijn. We brengen in beeld wat er speelt en wat er nodig is om de basis op orde te brengen.

Uit evaluaties blijkt dat onze inzet oplevert:

  • Effectief handelen in conflict- en probleemsituaties
  • Adequaat reageren op weerstand
  • Emoties leren hanteren
  • Grenzen leren stellen bij grensoverschrijdend gedrag
  • Regie behouden in gesprekken

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vooral contact met ons op over de mogelijkheden. Instituut KCB biedt:

  • Advies
  • Begeleiding
  • Coaching
  • Training

Uit onderzoek is gebleken dat ons aanbod van het allerhoogste niveau is. En mocht er onverhoopt dan toch een klacht zijn dan lossen we het samen op. Zie hier onze klachtenregeling.

Hieronder treft u een overzicht van de meest populaire trainingen en begeleiding, neem vooral contact op voor meer informatie, maatwerk en andere wensen.

 Conflictetiquette

Wil jij je in korte tijd de basisbeginselen eigen maken hoe je regie voert in conflictsituaties? 

Maak dan kennis met de basistraining “Conflictetiquette”. Aan de hand van de top 10 van grootste valkuilen bij conflicten, trainen de deelnemers vaardigheden in conflicthantering. In deze interactieve training wordt de deelnemer zich bewust van de eigen houding in conflictsituaties en ontwikkel je competenties om beter om te gaan met weerstand. Gaandeweg train je onder meer hoe je je het best kan voorbereiden, hoe je iemand die in zijn standpunt vastzit, kan ‘loswrikken’, hoe je meewerkend gedrag kan stimuleren en hoe je de eigen emoties kan reguleren.

In gesprek bij bezwaargevoelige besluiten

Hoe breng je de boodschap en werk je aan acceptatie?

In deze training leer je hoe je effectief slecht nieuws brengt. We onderzoeken wat er nodig is voor acceptatie van slecht nieuws en hoe jij deze vaardigheden kunt inzetten. Ook staan we stil bij diverse eigen casus uit de groep en maken we een script ter voorbereiding op het brengen van slecht nieuws. Vervolgens trainen we hoe om te gaan met afwijkend gedrag als reactie op het slechte nieuws. Deze training sluiten we optioneel af met een dagdeel training on the job waarbij je samen met de trainer gaat bellen en feedback op maat krijgt.

 In gesprek bij bezwaren

Wil jij je bekwamen in het herkennen en gericht beïnvloeden van gedrag en lastige gesprekspatronen in (bezwaar-)gesprekken? Hoe ga je om met een emotionele burger of een botte collega? Hoe stel je effectief een grens of stop jij jouw dienstverlening? Hoe blijf je in coöperatief gedrag terwijl je je in een gesprek aangevallen voelt? Hoe voorkom je dat je in standpunten verzandt en niet verder komt dan welles/nietes?

Herken jij deze dilemma’s? In deze training trainen wij gespreks- en conflictvaardigheden die behulpzaam zijn bij het voeren van effectieve gesprekken. Naast vaardigheden reiken wij een beproefde structuur aan voor het (eerste) telefonische bezwaargesprek met de indiener en/of de primaire beslisser. Uitbreidingen zijn mogelijk rondom ambtelijk horen en/of begeleiden van informeel overleg als gespreksleider.

 KlachtWijzer

Hoe herken, verken en behandel je klachten? Wat moet je weten over hoofdstuk 9 Awb? Hoe ga je om met een emotionele klager of een botte beklaagde? Hoe stel je effectief een grens of stop jij jouw dienstverlening?

In de training “KlachtWijzer” staan we uitgebreid stil bij het hoe en waarom van een effectieve en behoorlijke klachtbehandeling. In deze opleiding staat de reis van de klacht centraal, vanaf het moment van binnenkomst tot het moment van afhandeling van de klacht. We trainen zowel de essentiële vaardigheden in conflicthantering, neutraliteit en procedurele rechtvaardigheid, als ook vereiste kennis van klachtrecht in de verschillende fasen van klachtbehandeling.

Aan de slag met verwaarloosde organisaties

Hoe komen we van een onveilig werkklimaat tot een genormaliseerd gedrag op de werkvloer? Hoe is de (hoogste) leiding in rol? Hoe stoppen we afwijkend gedrag? Hebben wij een gedeelde norm of doet iedereen maar wat?

Verwaarlozing kan maken dat leiding en medewerkers gedragsneigingen vertonen in zowel houding als gedrag. Knellende gesprekspatronen steken de kop op en maken dat de gewenste resultaten of uitkomsten niet worden bereikt of worden gesaboteerd. De persoonlijke norm regeert.

Begeleiden van teams is bij ons altijd maatwerk en er zijn verschillende mogelijkheden voor leiding en medewerkers. Wij interveniëren bij integriteits-, agressie en geweldsincidenten tussen medewerkers onderling maar ook bij pestgedrag zoals roddelen, uitsluiten, discriminatie, diskwalificeren, ondermijning enz. Instituut KCB begint bij de bron: leidinggevende terug in rol. Onze trajecten zijn intensief, persoonlijk en geeft inzicht waar de schoen wringt en hoe het team weer te laten functioneren. Wij adviseren ook HRM professionals hoe zij kunnen interveniëren en adviseren vanuit hun rol binnen teams en bij leidinggevenden met heftige interne problematiek.

Behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact met ons op:

Instituut KCB

Postbus 11282
2301 EG Leiden

06-45604545

Info@instituut-kcb.nl

3 + 7 =