Aanbod

Organisaties met een ontwikkelachterstand (traject Basis op orde)

Hoe komt een organisatie met een ontwikkelachterstand (verder verwaarloosde organisatie) van een onveilig werkklimaat met veel rolonduidelijkheid tot een genormaliseerde toestand?

Verwaarloosde organisatie?

Je denkt je organisatie op orde te hebben maar hoe komt het nou dat elk verandertraject mislukt, er gedoe tussen medewerkers ontstaat zoals: bekvechten, plaatsen van onderhuidse opmerkingen of het negeren van elkaar. Samenwerking is ver te zoeken en het halen van resultaten staat onder druk.

Spanningen in een organisatie laten sluimeren is funest, dat gaat ten koste van het welzijn van de medewerkers en de gezondheid van de organisatie. Medewerkers raken gedemotiveerd, krijgen stress en vallen uit. Managers verliezen verbinding, raken teveel op afstand en worden niet meer serieus genomen. Ze raken uit positie.

Soms kan je duiden waardoor de verwaarlozing is ontstaan maar meestal is dit onzichtbaar en sluimert het onderhuids. Je voelt de spanning maar het lukt je niet om de vinger op de zere plek te leggen. In hoeverre ben je zelf onderdeel geworden van de verwaarlozing? Verwaarlozing herkennen is een vak apart. Zo ook het effectief aanpakken ervan. 

Met een verwaarloosde organisatie bedoelen we een organisatie waar het langdurig heeft ontbroken aan sturing en begeleiding van de organisatieontwikkeling, als gevolg waarvan patronen van schadelijke interactie tussen leiding en medewerkers en tussen medewerkers onderling zijn ontstaan (bron: Joost Kampen).

Interveniëren in verwaarloosde organisaties

Elke organisatie is in ontwikkeling. Leidinggevenden zijn er om die ontwikkeling te begeleiden. En doen ze dat niet of niet goed, dan vertonen hun medewerkers na verloop van tijd gedrag zoals een verwaarloosd kind. Ze worden cynisch, wantrouwend, onverschillig, oneerlijk, onverantwoordelijk en keren zich innerlijk af van de organisatie. Ze beginnen te roddelen en verliezen respect voor de leiding. En ze worden bang voor verandering, kunnen de nieuwe eisen niet aan. De boel raakt op slot: onprettige patronen worden hardnekkig.

De oorzaak van het probleem is meestal een gebrek aan tijd en aandacht.  Als je letterlijk geen tijd hebt voor je medewerkers, raak je het contact kwijt. Word je voortdurend weggezogen van het primaire proces? Ben je steeds met andere dingen bezig, fysiek niet op de werkplek aanwezig? dan ligt verwaarlozing op de loer. Hoogste tijd om dit proces van verwaarlozing te stoppen.

Onze begeleiding is altijd maatwerk. Er zijn verschillende mogelijkheden voor leiding en medewerkers om ervoor te zorgen dat ze in beweging komen en weer in staat zijn om hun plek in de organisatie te nemen. Weer gaan doen waarvoor je besteld bent. Om deze beweging te creëren starten we met het onderzoeken naar de geleefde werkelijkheid binnen de organisatie. We zoeken daarbij naar knellende patronen in de verbale en non-verbale communicatie die wel leven maar nog niet altijd voor eenieder zichtbaar zijn. We betreden samen bewust de plekken der moeite.

Wij beginnen eerst met de basis op orde te brengen bij de leidinggevenden. Op die manier kunnen zij de veranderopgave leiden en begeleiden wij dit traject. Tijdens het begeleiden lopen wij mee tijdens betekenisvolle momenten en overleggen en zijn we erbij op momenten waar we kunnen zien hoe het er werkelijk aan toegaat. Wij werken op naar interveniëren tijdens gesprekken (werkoverleg etc.) en verzorgen diverse werksessies met de deelnemers inclusief hun leidinggevenden. We werken daarbij aan de rolduidelijkheid, normstelling en terugbrengen van een normale interactie op de werkvloer.  

Na het traject

Is de leiding weer in staat om zelfstandig de organisatieontwikkeling te leiden. Iedereen doet weer waar hij/zij voor besteld is en er is sprake van een genormaliseerde interactie. De leiding is in staat om de normstelling te bewaken en schuwen niet om bij het niet naleven hieraan consequenties te verbinden. De basis is op orde en je hebt als goed werkgever een veilig leef- en werkklimaat voor de medewerkers gecreëerd.

Vraag via info@instituut-kcb.nl een vrijblijvende offerte aan

Opbouw traject

Wij contracteren altijd op het hoogste niveau. Daarna zorgen we er eerst voor dat de leiding weer terug in rol is. Daarna gaan we met de medewerkers aan het werk om beweging te creëren om ze weer in rol te brengen. Ook adviseren wij HRM professionals hoe zij kunnen interveniëren en adviseren vanuit hun rol binnen teams met een ontwikkelachterstand en bij de leidinggevenden.

Voor wie is dit traject?

Voor iedere organisatie met een ontwikkelachterstand.

Wij interveniëren bij integriteits-, agressie en geweldsincidenten tussen medewerker onderling maar ook bij pestgedrag op de werkvloer (roddelen, uitsluiten, discriminatie, negeren, diskwalificeren, gezagsondermijning, etc.). 

Cursusdetails

Naam: organisaties met een ontwikkelachterstand (traject basis op orde)
Aantal deelnemers:
geen maximum. Wel werken we altijd met 2 begeleiders
Duur: afhankelijk van de ontwikkelachterstand van enkele maanden tot enkele jaren
Locatie: in-company of op een door jou gekozen locatie
Investering: op aanvraag

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan

  • Een op maat gemaakt programma voor het traject basis op orde
  • Ervaringsdeskundige praktijkgerichte begeleiders

Behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact met ons op:

Instituut KCB

Postbus 11282
2301 EG Leiden

06-45604545

Info@instituut-kcb.nl

4 + 12 =